Energinen naapurisi

Tietoa meistä

VSV-konserni muodostuu yhtiöistä, joilla jokaisella on oma vahva historiansa

Juuremme ovat syvällä satavuotisessa historiassa, jolloin sähkönjakelu aloitettiin Uudessakaupungissa vuonna 1909. Tänä päivänä sähkönjakelumme ulottuu yhdeksän kunnan alueelle Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Vakka-Suomen Voima Oy syntyi 1993 Uudenkaupungin energialaitoksen ja Laitilan Sähkön yhdistyttyä

Sähkömarkkinoiden vapautumisen myötä Vakka-Suomen Voima ja Rauman Energia perustivat sähkön myyntiyhtiö Omavoiman, joka myy sähköä ja uusiutuvia energiaratkaisuja. Vakka-Suomen Voima ja Rauman Energia omistavat yhdessä urakointi- ja asennuskonserni Vertek Oyn sekä alueverkkoyhtiö Satavakka Oyn.


Vakka-Suomen Voima Oy

  • Vakka-Suomen Voima Oy huolehtii alueemme sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta. kunnossapidosta, kehittämisestä ja sähköenergian mittaamisesta. Vastaamme sähkönsiirrosta noin 25 000 asiakkaalle.
  • Päätavoitteemme on laadukas ja häiriötön sähkönjakelu eli Säävarma sähköverkko, jonka eteen työskentelemme määrätietoisesti.
  • Valvomme sähköverkon tilaa ympäri vuorokauden ja pyrimme varautumaan erikoistilanteisiin ennakolta. Ongelmatilanteissa reagoimme nopeasti ja palautamme sähkönjakelun normaalitilaan niin pian kuin mahdollista.
  • Sähköä siirretään alue- ja kantaverkosta päämuuntajien, keskijänniteverkon, muuntamoiden ja pienjänniteverkon kautta asiakkaille. Vastuullamme on myös uusien sähkönkäyttäjien liittäminen verkkoon. Pidämme lähes 4000 kilometriä sähköverkkoa suunnitelmallisesti kunnossa tarkastuksien, raivauksien ja huoltojen avulla. Parannamme toimitusvarmuutta saneeraamalla sähköverkkoa entistä säävarmemmaksi maakaapeloinnilla.

VSV-Energia Oy

Uudenkaupungin energialaitoksen kaukolämpöyksikkö aloitti toimintansa itsenäisenä yhtiönä vuonna 1979. Uudenkaupungin Lämpö Oy jakoi ja myi lämpöä aluksi Ketunkallion, Santtion ja Janhuan pientaloalueilla. Vuonna 1993 kaukolämpöverkosto kattoi huomattavan osan myös Uudenkaupungin keskusta-alueesta.

Kaukolämpöliiketoiminta siirtyi Vakka-Suomen Voiman omistukseen vuonna 1994. VS Lämpö Oy ehti toimia pitkään VSV-konsernin tytäryhtiönä, kunnes se fuusioitiin konsernin sähköntuotantoyhtiö VSV-Energiapalvelu Oy:n kanssa 2015. 

VSV-Energia vastaa kaukolämmön tuotannosta, hankinnasta, jakelustaj a kaukolämpöverkkoon liittyvistä palveluista noin 400 asiakkaalle Uudessakaupungissa.

Tuotamme kaukolämpöä ympäristöystävällisesti omissa tuotantolaitoksissamme ja hankimme lämpöä läheisiltä yhteistyökumppaneiltamme. Optimoimme hankintaa lämmön myyntimäärän mukaan. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman kilpailukykyisen hinnan ja vaivattoman lämmitysvaihtoehdon. Kaukolämmön liittymäasiakkaat saavat meiltä kulutusraportointi– ja neuvontapalveluita sekä mittariin liittyvän asennuksen ja huollon. Kehitämme ja ylläpidämme kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia suunnitelmallisesti. Investoinneilla varmistetaan verkko-omaisuuden arvon säilyminen.

VSV-Energia hallinnoi lisäksi sähkön tuotanto-osuuksia osakkuusyhtiöiden kautta mahdollisimman kustannustehokkaasti. Etsimme aktiivisesti uusia ratkaisuja kannattavaan sähköntuotantoon.

Vertek Oy

Rakentamis- ja kunnossapitopalvelumme tarjoaa luotettavan kokonaisuuden aina suunnittelusta rakentamiseen ja häiriöttömään ylläpitoon asti, oli kyse sitten sähkö- tai tietoliikenneverkoista tai vaativista teollisuuden ratkaisuista. Sähköasennus ja -kunnossapitopalvelumme tarjoaa luotettavan kokonaisuuden unohtamatta aurinkoenergia- ja sähköautonlatauspalveluitamme.

Vertek-konserni koostuu kahdesta juridisesta yrityksestä, Vertek Oy:sta ja Vertek Sähköpalvelu Oy:sta. Operatiivisesti olemme yksi Vertek.

Toimialueet: Varsinais-Suomi, Satakunta ja Loimi-Häme.
Vertek vaihde/asiakaspalvelu 02-8506 600.


Vuosikertomukset:

VSV vuosikertomus 2023.pdf

VSV vuosikertomus 2022.pdf

VSV vuosikertomus 2021.pdf

VSV Vuosikertomus 2020.pdf

VSV vuosikertomus 2019.pdf

Vakka-Suomen Voima Vuosikertomus 2018.pdf

Vakka-Suomen Voima vuosikertomus 2017.pdf


VSV 110 vuotta vuonna 2019 – historian havinaa videolla