Sähköverkko

Hinnastot ja sopimusehdot

Sähkön siirto tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle.

Katamme sähkön siirtohinnalla sähköverkoston rakentamisen ja ylläpidon sekä huolehdimme sähkön siirtopalveluista. Siirtohintojen koh­tuulli­suutta ja verkon kehittämisvelvoitteiden noudattamista valvoo Energiavirasto. Sähkön siirtopalvelu toteutetaan asiakkaan kanssa tehdyn sähköverkkosopimuksen mukaisesti siihen liittyviä verkkopalveluehtoja sekä voimassaolevaa hinnastoa noudattaen.

Sähkön siirtohinnat soveltamisohjeineen

Verkkopalveluehdot (ulkopuolinen myyjä) VPE2019

Sähkontoimitusehdot (paikallinen myyjä) STE2014

Sähköverot

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero peritään sähkölaskussa siirtomaksujen yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää veron edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Sähköverot 1.1.2015 alkaen (snt/kWh)

Veroluokka Sähkövero (alv 0%) Sähkövero (alv 24%)
Sähköveroluokka 1 2,253 2,7937
Sähköveroluokka 2 0,703 0,8717

Sähköliittymä

Sähkön liittymismaksulla katetaan sähkölaitteiden verkkoonliittämisen kustannuksia. Sähköliittymien hinnasto perustuu pääsulakkeen kokoon ja vyöhykehinnoitteluun. Liittymismaksut ovat vapaita arvonlisäverosta ja ne ovat palautuskelpoisia tuotannon liittymismaksuja lukuunottamatta.

Sähkön liittymishinnasto.pdf

Liittymisehdot LE2014.pdf

Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014.pdf

Lähde: Energiateollisuus Ry

Energiateollisuus ry:n hyödyllisiä linkkejä:

Ajankohtaista: Sähköverkko

Haluamme muistuttaa, että autamme Sinua puun kaadossa veloituksetta, kun VSV:n omistama sähkölinja estää turvallisen puunkaadon tai puu on va…

Laitilan sähköasema on yksi tärkeimmistä Vakka-Suomen Voiman sähkönjakeluverkon liityntäpisteistä valtakunnan verkkoon. Lähes koko Laitilan a…

Vakka-Suomen Voima nousi kolmannelle sijalle sähkönsiirron kategoriassa ja VSV-Energia ensimmäiselle sijalle kokonaistyytyväisyydessä kaukolä…