Sähköverkko

Hinnastot ja sopimusehdot

Verkkopalvelu tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle.

Katamme verkkopalvelumaksulla sähköverkoston rakentamisen ja ylläpidon sekä huolehdimme sähköverkkopalveluista. Verkkopalvelumaksujen koh­tuulli­suutta ja verkon kehittämisvelvoitteiden noudattamista valvoo Energiavirasto. Sähkön verkkopalvelu toteutetaan asiakkaan kanssa tehdyn sähköverkkosopimuksen mukaisesti siihen liittyviä verkkopalveluehtoja sekä voimassaolevaa hinnastoa noudattaen.

Verkkopalvelumaksuhinnasto1.1.2021 alkaen:

Verkkopalveluhinnasto 16112023_alv 24%.pdf

Verkkopalveluehdot (ulkopuolinen myyjä) VPE2019

Sähkontoimitusehdot (paikallinen myyjä) STE2014

Sähköverot

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero peritään sähkölaskussa verkkopalvelumaksujen yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää veron edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Sähköverot 1.1.2021 alkaen (snt/kWh)

Veroluokka Sähkövero (alv 0%) Sähkövero (alv 24%)
Sähköveroluokka 1 2,2530 2,7937
Sähköveroluokka 2 0,0630 0,0781

Sähköliittymä

Sähkön liittymismaksulla katetaan sähkölaitteiden verkkoonliittämisen kustannuksia. Sähköliittymien hinnasto perustuu pääsulakkeen kokoon ja vyöhykehinnoitteluun. Liittymismaksut ovat vapaita arvonlisäverosta ja ne ovat palautuskelpoisia tuotannon liittymismaksuja lukuunottamatta.

VSV Liittymishinnasto 01122020

Liittymisehdot LE2019.pdfSähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014.pdf

Julkiset palveluhinnat, alv 24%

Maksuttomat palvelut:  
Sähkön käytön neuvontapalvelut  

Sähkön laatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset,
mikäli todettu laatu ei vastaa standardeja

 
VSV:n kaapeleiden näyttöpalvelut, mikäli ne tilataan
vähintään kolme päivää aikaisemmin
(muussa tapauksessa veloitetaan 60€ pikatoimituslisä)
 
Puunkaatoapu johtojemme välittömässä läheisyydessä
vaarantaen sähkönjakelun tai turvallisuuden
(työ on tilattava vähintään kaksi viikkoa ennen puiden kaatoa,
erikoistapaukset sovittava erikseen)
 
Maksulliset energian mittaukseen
liittyvät palvelut normaalina työaikana:
 
Mittalaitteiston asennus, pääsulake alle 3x80 A

150€
 

Mittalaitteiston asennus, pääsulake 3x80 A tai sen yli

200€
 

Lisämittalaitteiston asennus

75€
 

Aiheeton mittarin tarkistus tai käynti

100€
 

Liittymisjohdon kytkentä

150€
 

Laskutuspalvelut:  
Ylimääräinen lukemalaskutus

10€
 

Asiakkaan pyytämä todistus laskutuksesta
(esim. verotus tai asumistuki)

10€
 

Asiakkaan pyytämä kirjallinen selvitys laskutuksesta
tai energian käytöstä

50€/h
 

Perintäkäynti

50€
 

Maksumuistutuskulu (alv. 0%)

5€
 

Viivästyskorko korkolain mukainen


 

Muut palvelumaksut:  
Sähkönkatkaisu (alv. 0%)

50€
 

Sähkön jälleenkytkentä arkisin klo 9-15

50€
 

Sähkön jälleenkytkentä muuna aikana

135€
 

Pienkorjaus (esim. sulakevaihto) arkisin 9-15

120€
 

Pienkorjaus(esim. sulakevaihto) muuna aikana

186€
 

Energiateollisuus ry:n hyödyllisiä linkkejä:

Ajankohtaista: Sähköverkko

Uudessakaupungissa lyhyt sähkökatko Sannon alueella. Sähköaseman suojauksesta aiheutunut sähkönjakelukeskeytys koski noin 1100 asiakasta. S…

Satavakka Oy suorittaa Kalanti-Uusikaupunki ja Rauma-Lappi 110 kV:n voimajohtojen lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahausta. Toim…

Vakka-Suomen Voima vahvistaa sähköverkkoaan kaapeloimalla vanhoja ilmajohtoja maan alle Raumalla Monnan, Nihattulan, Vasaraisen ja Kortelan alueilla

Kertokaa meille mahdollisia lintujen muuttoreittipaikkoja niin turvaamme lintujen muuttoreitit ja parannamme toimitusvarmuutta.