Sähköverkko

Hinnastot ja sopimusehdot

Sähkön siirto tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle.

Katamme sähkön siirtohinnalla sähköverkoston rakentamisen ja ylläpidon sekä huolehdimme sähkön siirtopalveluista. Siirtohintojen koh­tuulli­suutta ja verkon kehittämisvelvoitteiden noudattamista valvoo Energiavirasto. Sähkön siirtopalvelu toteutetaan asiakkaan kanssa tehdyn sähköverkkosopimuksen mukaisesti siihen liittyviä verkkopalveluehtoja sekä voimassaolevaa hinnastoa noudattaen.

Sähkön siirtohinnat soveltamisohjeineen

Verkkopalveluehdot (ulkopuolinen myyjä) VPE2019

Sähkontoimitusehdot (paikallinen myyjä) STE2014

Sähköverot

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero peritään sähkölaskussa siirtomaksujen yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää veron edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Sähköverot 1.1.2015 alkaen (snt/kWh)

Veroluokka Sähkövero (alv 0%) Sähkövero (alv 24%)
Sähköveroluokka 1 2,253 2,7937
Sähköveroluokka 2 0,703 0,8717

Sähköliittymä

Sähkön liittymismaksulla katetaan sähkölaitteiden verkkoonliittämisen kustannuksia. Sähköliittymien hinnasto perustuu pääsulakkeen kokoon ja vyöhykehinnoitteluun. Liittymismaksut ovat vapaita arvonlisäverosta ja ne ovat palautuskelpoisia tuotannon liittymismaksuja lukuunottamatta.

Sähkön liittymishinnasto.pdf

Liittymisehdot LE2014.pdf

Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014.pdf

Julkiset palveluhinnat, alv 24%

Maksuttomat palvelut:  
Sähkön käytön neuvontapalvelut  

Sähkön laatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset,
mikäli todettu laatu ei vastaa standardeja

 
VSV:n kaapeleiden näyttöpalvelut, mikäli ne tilataan
vähintään kolme päivää aikaisemmin
(muussa tapauksessa veloitetaan 60€ pikatoimituslisä)
 
Puunkaatoapu johtojemme välittömässä läheisyydessä
vaarantaen sähkönjakelun tai turvallisuuden
(työ on tilattava vähintään kaksi viikkoa ennen puiden kaatoa,
erikoistapaukset sovittava erikseen)
 
Maksulliset energian mittaukseen
liittyvät palvelut normaalina työaikana:
 
Mittalaitteiston asennus, pääsulake alle 3x80 A

150€
 

Mittalaitteiston asennus, pääsulake 3x80 A tai sen yli

200€
 

Lisämittalaitteiston asennus

75€
 

Aiheeton mittarin tarkistus tai käynti

100€
 

Liittymisjohdon kytkentä

150€
 

Laskutuspalvelut:  
Ylimääräinen lukemalaskutus

10€
 

Asiakkaan pyytämä todistus laskutuksesta
(esim. verotus tai asumistuki)

10€
 

Asiakkaan pyytämä kirjallinen selvitys laskutuksesta
tai energian käytöstä

50€/h
 

Perintäkäynti

50€
 

Maksumuistutuskulu (alv 0%)

5€
 

Viivästyskorko korkolain mukainen

5€
 

Muut palvelumaksut:  
Sähkönkatkaisu

50€
 

Sähkön jälleenkytkentä arkisin klo 9-15

50€
 

Sähkön jälleenkytkentä muuna aikana

135€
 

Pienkorjaus (esim. sulakevaihto) arkisin 9-15

50€
 

Pienkorjaus(esim. sulakevaihto) muuna aikana

135€
 

Lähde: Energiateollisuus Ry

Energiateollisuus ry:n hyödyllisiä linkkejä:

Ajankohtaista: Sähköverkko

Tiedotusvälineissä on viime päivinä uutisoitu sähköverkkoyhtiöiden suurista hinnankorotuksista. Hintavertailussa on käytetty Energiaviraston…

Aila-myrskyksi nimetty syysmyrsky aiheutti runsaasti sähkönjakelun keskeytyksiä Vakka-Suomen Voiman sähköverkon alueella torstaina 17.9.2020.…

Keskiviikoksi ja torstaiksi luvataan myrskytuulia varsinkin Länsirannikolle. Varaudumme voimakkaiden tuulten mahdollisesti aiheuttamiin sähkö…