Energinen naapurisi

VSV-konserni

Saavutettavuus

VSV-konsernin verkkopalvelukokonaisuus koostuu useista eri sivustoista, jotka toimivat samassa järjestelmässä.

Verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluvat seuraavat sivustot:

  • vsv.fi
  • vertek.fi
  • apt-enertel.fi
  • satavakka.fi
  • kyroskoskenvoima.fi
  • laitilanlampo.fi
  • online.omavoima.fi

Saavutettavuusseloste on laadittu 9.12.2020 ja se perustuu pääosin sivuston ylläpitäjän tekemään arviointiin.

Sivustot ovat tehty Flocklerin alustalle, lukuunottamatta sähköisen asioinnin palvelua, joka löytyy erillisestä alustasta online.omavoima.fi. 

Verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluvia sivustoja ylläpitävät VSV-konsernin viestintä.

Sivustojen saavutettavuutta on paranneltu vuoden 2020 aikana mm. fonttien ja värien osalta.

Saavutettavuuspalautteen käsittely

Pyrimme siihen, että kaikki palvelumme ovat mahdollisimman monelle saavutettavia. Sivustojamme kehitetään jatkuvasti ja otamme mielellämme palautetta vastaan sivujen toimivuudesta, saavutettavuudesta ja käyttökokemuksesta.

Palautetta sivustokokonaisuudesta voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu(a)vsv.fi. Palautteet käsitellään  asiakaspalvelussa ja välitetään eteenpäin sivuston ylläpitäjälle.

Selvityspyynnön tai kantelun tekeminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lain saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen.

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
saavutettavuus(a)avi.fi
kirjaamo.etela(a)avi.fi

www.saavutettavuusvaatimukset.fi