Energinen naapurisi

Vastuullisuus

 

Vastuullisuusohjelma on olennainen osa yhtiömme toimintaa, joka pyrkii tasapainottamaan liiketoiminnan kasvua ja voittoa ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten kanssa. Vastuullisuusohjelma heijastaa VSV:n sitoutumista kestävään kehitykseen, vastuulliseen toimintaan ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
VSV-konsernissa keskitytään neljään pääteemaan, jotka vastaavat konsernille asetettuihin tavoitteisiin.


TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI

Työyhteisömme hyvinvointi on ohjelman ytimessä. Pyrimme tarjoamaan turvallisen sekä terveellisen työympäristön, jossa työelämän ja yksityiselämän tasapaino, työntekijöiden osallistuminen ja koulutusmahdollisuudet ovat keskiössä.
Työntekijöiden hyvinvointi tukee VSV:n menestystä ja mainetta.

YHTEISKUNNALLINEN VASTUU

Yhteiskunnallisen vastuu on olennainen osa kestävää liiketoimintaa. Haluamme olla merkittävä, hyvämaineinen ja näkyvä alueellinen toimija. VSV-konserni pyrkii tukemaan paikallista yhteistöä, luomaan työpaikkoja ja kantamaan ympäristövastuuta.
Toimimme huoltovarmuuskriittisellä alalla. Pidämme konsernin talouden vakaana ja varmistamme toiminnan jatkuvuuden ja valmiuden varautumissuunnittelun, riskienarvioinnin sekä harjoittelun avulla.

ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ

Elinvoimainen ympäristö on keskeinen osa vastuullisuuttamme, mikä kuvastaa yrityksemme sitoutumista ympäristönsuojeluun. Elinvoimainen ympäristö ei ole vain velvollisuutemme, vaan se tuo meille pitkän aikavälin kilpailuetua ja taloudellisia etuja. Etenemme kohti hiilineutraaliutta, pyrkien toimimaan vastuullisesti ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

VAHVA ASIAKASKOKEMUS

Asiakaskokemuksemme vastuullisuuden näkökulmasta on keino erottua markkinoilla ja rakentaa vahvaa asiakassuhdetta. Haluamme sen avulla osoittaa yrityksemme sitoutumista asiakkaidemme hyvinvointiin.
Asiakaskokemuksemme lupaa häiriöttömän energianjakelun, toiminnan jatkuvuuden sekä hyvällä tasolla olevan asiakastyytyväisyyden.