Sähköverkko

Raivaus ja puunkaatoapu

Sähköntoimitusvarmuuttamme parannetaan ennakoivasti suorittamalla raivauksia johtoalueilla. Ilmajohtojen läheisyydessä toteutetaan säännöllisiä puiden ja muun kasvillisuuden raivauksia. Raivaustoimenpiteiden avulla sähkökatkot vähenevät ja varmistamme turvallisen sähkönjakelun. 

Johtoalueiden raivauksen aikavälit 

Ilmajohtotyyppi Johtoalueen raivaus
Keskijännitejohdot 4 vuoden välein
Pienjännitejohdot 8 vuoden välein

Keskijännitejohdot

Keskijännitejohtojen alustaraivauksesta johtokadun aluskasvillisuus ja puiden oksat raivataan määräystenmukaisiksi. Tämän lisäksi kaadetaan johtokadun ulkopuolella olevat sähkönjakelua uhkaavat puut. Keskijännitejohdon johtokadun leveys on 10 metriä avojohdoilla ja 6 metriä päällystetyillä avojohdoilla.

Keskijänniteilmajohto

Pienjännitejohdot

Pienjännitejohtojen eli tyypillisesti riippukierteisten AMKA-johtojen alusta raivataan määräystenmukaiseksi siten, että linjan molemmilla sivuilla on vähintään 1 metrin vapaa johtokatu ja alapuolella vähintään 2 metrin etäisyys johtimeen. Myös pienjännitejohtojen raivauksessa kaadetaan sähkönjakelua uhkaavat puut.

Pienjänniteilmajohto

Olemme koostaneet ajankohtaiset raivauskohteet kartalle: 

Vakka-Suomen Voiman sähköverkon raivauskartta

Turvallisuus on koko konsernissamme asetettu erittäin tärkeäksi ja haluamme olla turvallisuudessa edelläkävijöitä.

Jos huomaatte raivauskohteissamme turvallisuuspuutteita, otamme mielellämme vastaan palautteita asiakaspalvelussamme 02 850 6060 tai asiakaspalvelu@vsv.fi

 

Puunkaatoapu

Autamme puun kaadossa veloituksetta, kun Vakka-Suomen Voimann omistama sähkölinja estää turvallisen puunkaadon tai puu on vaarassa kaatua sähkölinjalle.

Puunkaatoapua voi tiedustella asiakaspalvelustamme (puh. (02) 850 6060, asiakaspalvelu@vsv.fi, chat) tai täyttämällä puunkaatoapupyyntö -lomakkeen.
Suosittelemme liittämään lomakkeeseen yleiskuvan kohteesta.

Jos avuntarpeesi on kiireellinen, soita vikapalvelunumeroomme 02 850 6070.

Mikäli sähkönjakelu tai sähköturvallisuus eivät ole uhattuna, ei maksutonta puunkaatoa suoriteta.

Sinun on mahdollista sopia metsurin kanssa puunkaadon ja erikoisvälineiden hinnasta ja laskutuksesta, mikäli puunkaato ei kuulu maksuttoman palvelumme piiriin. Tällöin emme vastaa metsurin kanssa tehdystä sopimuksesta ja laskutuksesta.

Tutustu turvallisen puunkaadon ohjeisiin tukes.fi -sivustolta.

Ajankohtaista: Sähköverkko

Uudessakaupungissa lyhyt sähkökatko Sannon alueella. Sähköaseman suojauksesta aiheutunut sähkönjakelukeskeytys koski noin 1100 asiakasta. S…

Satavakka Oy suorittaa Kalanti-Uusikaupunki ja Rauma-Lappi 110 kV:n voimajohtojen lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahausta. Toim…

Vakka-Suomen Voima vahvistaa sähköverkkoaan kaapeloimalla vanhoja ilmajohtoja maan alle Raumalla Monnan, Nihattulan, Vasaraisen ja Kortelan alueilla