Energinen naapurisi

Toimintapolitiikka

Toimintapolitiikka ohjaa VSV-konsernin toiminnan kehittämistä. Se antaa yhtiöille sekä henkilöstölle toiminnan suuntaviivat niiden pyrkiessä parantamaan toiminnan laadun kautta asiakastyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta.


Toimintapolitiikka perustuu VSV-konsernin yhteisiin arvoihin ja sisältää selkeän viestin sekä henkilökunnalle, että asiakkaille.

Yhtiöiden tarkoituksena on toimittaa asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Tämä edellyttää meiltä asiakkaiden tarpeiden tunnistamista sekä laadukasta toimintaa.

Yrityksemme perustehtävä:

  • Helpotamme asiakkaidemme elämää ja tuemme heidän liiketoimintaansa
  • Toimitamme lämpöä ja sähköä sekä niihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja luotettavasti, turvallisesti ja kestävällä tavalla
  • Huolehdimme henkilöstöstämme, sidosryhmistämme, osaamisestamme, omaisuudestamme ja maineestamme


Jokainen vastaa omassa työssään laadun syntymisestä sekä turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioista ja prosessejamme ohjataan tehokkaasti. Yrityksen johto huolehtii siitä, että laadun syntymiselle on luotu riittävät edellytykset kaikissa johtamisen, suunnittelun ja toteutuksen vaiheissa sekä siitä, että jokainen on tietoinen laatuun liittyvistä tavoitteista ja toimintatavoista. Myös lait, asetukset ja viranomaismääräykset on tunnistettu ja huomioitu toiminnassamme. Jokainen yrityksissämme ja niiden prosesseissa työskentelevä henkilö on sitoutunut toimimaan toimintajärjestelmän ohjeiden ja hengen mukaisesti siten, että toimintamme ja kilpailukykymme jatkuvasti paranee.

Kaikki esihenkilömme ovat asemansa puolesta erityisessä vastuussa turvallisuus-, terveys-, energiatehokkuus- ja ympäristöasioista. Pyrimme alentamaan toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa jatkuvan parantamisen kautta käyttämällä tuotantopanokset ja energian mahdollisimman tehokkaasti, sekä käyttämällä mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa-, sekä teollisuuslaitosten hukkaenergiaa. Pyrimme myös optimoimaan toimintaamme mahdollisimman suuren energiatehokkuuden saavuttamiseksi.
Kaikissa VSV-konsernin yksiköissä järjestetään tiedotustilaisuuksia näistä aihealueista sekä laatuasioista.

PÄIVITTÄISET LUPAUKSEMME

  • Tartun toimeen, päätän ja saan aikaan tuloksia yhdessä työkavereiden ja kumppaneiden kanssa
  • Täytän asiakkaan odotukset ja huolehdin että hän saa meiltä parasta mitä VSV-konsernissa osaamme
  • Parannan ennakkoluulottomasti toimintamme tasoa ja tehokkuutta
  • Vastuullisuuspolitiikka ohjaa kaikkia toimintojamme

VISIOMME

Yrityksen visio tarkoittaa näkemystä tulevaisuuden tavoitetilasta.
VSV-konsernin visio on tuottaa vastuullista voimaa.