VSV

VSV-konserni

VSV-konserni on sitoutunut kehittämään ympäristöjohtamistaan

Osana VSV-konsernin Energia-alan edelläkävijyys -strategiaa haluamme korostaa vastuullista johtamista. Hyvänä esimerkkinä asioiden etenemisestä on saatu koko konsernin laajuinen ISO14001 ympäristösertifikaatti.

Sertifiointiprosessissa ulkopuolinen varmistaa, että toiminta täyttää standardin vaatimukset, antaa parannusehdotuksia ja kertoo näkemyksiä. Ympäristöjärjestelmä takaa toiminnan ryhdikkyyden ja tehokkuuden. VSV-konserni on kuulunut energiatehokkuussopimukseen aiemmin, joten ympäristötyötä on sen puitteissa jo tehty. Ympäristöjärjestelmän avulla määritellään kehittämistavoitteet ja sitoudutaan tekemään töitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Avainasemassa on halu sitoutua kehittämiseen.

  • Kestävä kehitys, vastuulliset toimintatavat, energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ovat tämän hetken kehityssuuntia, joissa me energia-alan edelläkävijänä haluamme olla mukana, kuvailee VSV-konsernin laatupäällikkö Jonna Toivanen.

VSV-konserni on selvittänyt kokonaishiilijalanjälkensä Ilmastoindikaattori-tutkimuksen myötä ja on jo vuosikausia tehnyt työtä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Esimerkiksi kaukolämmön hiilidioksidivapaiden ostolämpöjen ja polttoaineiden osuus on nyt 98 % ja turpeesta luovuttiin kokonaan vuonna 2020. Vastikään sertifioitu järjestelmä on osoitus siitä, että VSV on sitoutunut kehittämään järjestelmää kohti hiilineutraaliutta.

  • On luonnollista huolehtia ympäristöasioista ja olla vastuullinen toimija alueella. Ympäristöstä huolehtiminen ja sen monipuolisuuden suojelu on tärkeä osa-alue kohti edelläkävijyyttä. Koko henkilöstöllämme on mahdollisuus kehittää ympäristöasioita omalla osa-alueellaan ympäristöhavaintojen avulla, kertoo Toivanen.

VSV-konserni on huomioinut ympäristöystävällisyyden kehittäessään uusia palveluja ja tuotteita asiakkailleen, kuten aurinkoenergia, sähköautojen lataus ja ilmastoindikaattori-tutkimus.

VSV-konsernin ympäristötavoitteet:

  • Työliikenteen päästöjen pienentäminen

  • Energiatehokkuussopimuksen mukainen verkostohäviöiden pienentäminen kaukolämmössä ja sähkönsiirrossa

  • Kaukolämmöntuotannon hiilijalanjäljen puolittaminen konsernissa vuonna 2021 aikana vuoden 2019 tasosta

  • Sähköntuotannon osalta tavoitteena osallistua vain ympäristöystävällisiin hankkeisiin

Ajankohtaista

Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu.

Meille tarvitaan tänäkin vuonna useampia reippaita tyyppejä töihin.

Voimahahmo-juttusarjassa tutustumme konsernimme arjen supersankareihin.

Vakka-Suomen Voima tarjoaa vaihtoehdon sähkönkulutuksen ohjaukseen (kuormanohjauspalvelu).

Joulukuussa laskutetuissa eli marraskuuta koskevissa kaukolämpölaskuissa on asiakkailta laskutettu virheellisesti perusmaksu kahteen kertaan.…

Mitä toimenkuvaasi kuuluu? Päätehtäväni on vastata KPA-laitoksen sähkötöistä ja osallistua kunnossapito - ja huoltotöihin. Toisin sanoen v…