VSV-konserni

VERTEK OY VAHVISTAA ASEMIAAN LOUNAISESSA SUOMESSA

Vertek Oy on allekirjoittanut sulautumissopimuksen loimaalaisen Sallila Sähköasennus Oy:n kanssa. Sulautuminen tapahtuu suunnitelman mukaan 31.12.2020. Sallilla Sähköasennuksen 40 työntekijää siirtyvät Vertek Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vertek Oy:n liikevaihto kasvaa sulautumisen jälkeen noin 45 miljoonaan euroon ja Vertek Oy nousee sulautumisen jälkeen toimialan Suomen kymmenen suurimman yrityksen joukkoon.

Vertekin strateginen tavoite sähkö- ja tietoliikennealan palvelutarjoajana on vahvistaa asemaansa toimialan toimintaympäristön muutoksen keskellä. Yhtiöiden sulautumiset ja rakenteelliset muutokset toimialalla ovat jatkaneet kasvuaan ja markkina on kiristynyt. Alan tuloskehitys on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta heikentynyt voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Kiristynyt markkinatilanne edellyttää jatkossa volyymin kasvattamista ja leveämpiä hartioita, jotta palvelutarjonnalla ja osaamisella päästään vastaamaan menestyksekkäästi alan kysyntään suhdannevaihteluista riippumatta.

  • ”Laajentuminen on johdonmukainen askel strategiamme toteuttamisessa vahvistaa markkina-asemaamme ja kannattavuuttamme. Sallila Sähköasennuksen vahva osaaminen ja maantieteellinen asemointi tukee erinomaisesti tavoitteitamme ja lisää mahdollisuuksiamme kehittyä ja uudistua vaativalla ja kilpaillulla toimialalla jatkossakin”, kommentoi Vertek Oy:n toimitusjohtaja Simo Rosendahl.
     
  • ”Energia-alan murroksen, lisääntyvän kaapeloinnin ja automaation myötä myös urakointiliiketoiminta muuttuu. Liiketoiminnan kehitykseen tarvitaan laajaa osaamista ja näkemystä. Sulautumisen myötä mahdollisuudet liiketoiminnan kehitykseen paranevat ja asiakkaita voidaan palvella kattavammin. Henkilöresurssit ovat sulautuneelle yhtiölle edelleen tärkein voimavara, sillä mm. verkon rakentamisessa ja myrskyjen aiheuttamien jakeluhäiriöiden korjauksessa tarvitaan ammattitaitoista henkilöstöä” toteaa Sallila Sähköasennus Oy:n toimitusjohtaja Tarja Heinonen.
     
  • Sulautuminen tukee molempien yhtiöiden tavoitteita, yhtiöiden liiketoiminnat ovat yhteneväiset, eikä yhtiöillä ole päällekkäisiä toimintoja. Tämä antaa hyvän lähtökohdan organisaation ja toiminnan kehittämiseen” kuvailee Rosendahl.

Vertek-konserni on Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Pirkanmaalla toimiva sähkö-, tietoliikenne- ja automaatioalan palveluyritys, ja se toimii kahdeksalla paikkakunnalla työllistäen yhteensä noin 180 sähköalan ammattilaista. Vertek Oy on Vakka-Suomen Voima Oy:n tytäryhtiö, jonka toinen omistaja on Rauman Energia Oy. Sulautumisen myötä myös Sallila Energia Oy tulee Vertek Oy:n osakkaaksi.

Sallila Sähköasennus Oy on Sallila Energia -konserniin kuuluva Etelä- ja Länsi-Suomessa toimiva verkostourakointiin erikoistunut yritys, joka toteuttaa myös sähköverkostojen huolto- ja kunnossapitotöitä, erilaisia kiinteistösähköasennuksia sekä aurinkopaneeli- ja sähköautojen latauspisteasennuksia.

Lisätietoja:

Vertek Oy
Toimitusjohtaja Simo Rosendahl, puh. 0400 240 168 simo.rosendahl@vertek.fi

Sallila Sähköasennus Oy
Toimitusjohtaja Tarja Heinonen, puh. 044 500 5192 tarja.heinonen@sallila.fi

Ajankohtaista

Saavutimme merkittäviä tuloksia turvallisuustyössä. Liukuvan 12 kuukauden tapaturmataajuus saavutti nollatason.

VSV-konserni toimii jälleen messujen pääyhteistyökumppanina.

Riitta Valavuon työpäivät eroavat toisistaan, harvoin tietää mitä päivä tuo mukanaan.

Laitilalainen Coreplast on yksi seudun merkittävistä toimijoista.

Uudessakaupungissa oli viime yönä keskijännitekaapelivika, joka aiheutti sähkönjakelukeskeytyksen noin 1500 asiakkaalle. Kaapelivika saatiin…