VSV-konserni

Vakka-Suomen Voiman yhtiökokous 2.6.2021

Vakka-Suomen Voima Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, joka pidetään keskiviikkona 2. päivänä kesäkuuta 2021 kello 13.00 Juhlatalo Sirpussa, Erik Sorolaisentie 15, Laitila.

Pyydämme, että osallistutte kokoukseen vain terveenä. Suosittelemme osallistujia käyttämään kasvomaskeja, joita saa tarvittaessa myös paikan päältä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialista, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 24.5.2021 alkaen Johanna Mäkelältä puh. (02) 850 6214 tai sähköpostitse johanna.makela@vsv.fi.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.5.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajaa, joka osallistuu yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 28.5.2021 kirjallisesti osoitteella Vakka-Suomen Voima Oy, Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila, puhelimitse (02) 850 6214 tai sähköpostitse johanna.makela@vsv.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.5.2021 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa A-osakkeille 2,20 € /osake ja B-osakkeille 2,60 €/osake, yhteensä 193 800,00 €. Tilikauden voitosta 265 517,66 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.6.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.7.2021. Laitilassa 21. päivänä huhtikuuta 2021

Vakka-Suomen Voima Oy

Hallitus

Ajankohtaista

Vakka-Suomen Voima Oy ja Rauman Energia Sähköverkko Oy ottavat käyttöön tuntikohtaisen netotuksen, mikä parantaa aurinkosähkön pientuottajien…

Arvomme vastanneiden kesken kesän aikana kolme 100 euron ravintolalahjakorttia.

Satavakka Oy saneeraa vuonna 1966 rakennetun 36 kilometrin pituisen 110 kV:n voimajohdon Kalannin ja Rauman Kairakadun sähköaseman välillä. V…