VSV-konserni

Satavakka raivaa Kalanti-Uusikaupunki ja Rauma-Lappi voimajohtolinjaa

Satavakka Oy suorittaa Kalanti-Uusikaupunki ja Rauma-Lappi 110 kV:n voimajohtojen lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahausta. Toimenpiteen tarkoituksena on parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta kestämään paremmin poikkeavia sääolosuhteita. Sahaustyö toteutetaan touko-kesäkuussa 2023.

110 kV:n voimajohdon alustaraivaus tehdään metsurityönä ja reunavyöhykkeellä tehdään riskipuiden latvasahaus helikopterilla. Työt on aloitettu toukokuun alussa Kalannista päin Uuteenkaupunkiin ja helikopteriraivaus aloitetaan viikolla 19. Rauma-Kairakatu-Lähdepelto välillä helikopteriraivaus jatkuu seuraavalla viikolla. Raivauksella varmistetaan voimajohtojen turvallisuus ja toimitusvarmuus. Maanomistajille on lähetetty kirje asiasta ja eläintiloja pyydetään tiedottamaan mahdollisista eläimistä voimajohdon alla.

Lisätietoja Satavakan nettisivuilta satavakka.fi

Satavakka Oy on alueellinen sähköverkkoyhtiö, joka vastaa suurjännitteisestä jakeluverkosta (110 kV) Rauman, Laitilan, Pyhärannan ja Uudenkaupungin alueella. Satavakka siirtää sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta jakeluverkkoyhtiöille ja asiakkaille. Satavakka omistaa yhteensä 85 kilometriä 110 kV:n johtoa. Satavakan omistajat ovat Rauman Energia Oy ja Vakka-Suomen Voima Oy.

Lisätietoja:
Juho Jussila
juho.jussila@vsv.fi
050 338 5384
satavakka.fi

Ajankohtaista

Muistathan, että voit hoitaa energia-asioita ympärivuorokauden sähköisessä asiointipalvelussamme. 

VSV isännöi naisten ykköspesisottelua Pattijoen Urheilijoita vastaan lauantaina 18.5. Laserkeskus-areenalla klo 17.00. 

Riitta Valavuon työpäivät eroavat toisistaan, harvoin tietää mitä päivä tuo mukanaan.

Palvelussa voit seurata sähkönkulutusta, selata laskuja, ottaa kätevästi yhteyttä asiakaspalveluun.

Saavutimme merkittäviä tuloksia turvallisuustyössä. Liukuvan 12 kuukauden tapaturmataajuus saavutti nollatason.