VSV-konserni

Liiketoimintajohtaja Mika Salon pääkirjoitus asiakaslehdessä

Kaukolämmön energiamurros jatkuu

Kaukolämmön tuotanto ja jakelu alkoi Suomessa 1970-luvulla käytännössä fossiilisilla polttoaineilla. Ensimmäisinä vuosina suurin osa lämmöstä tuotettiin öljyllä, mutta 1980- ja 1990-luvuilla pääpolttoaineiksi vaihtui hiili, maakaasu ja turve.

Poliittiset ohjauskeinot, kuten päästökauppajärjestelmä ja verotus, ohjasivat energiayhtiöitä vaihtamaan fossiiliset polttoaineet enenevissä määrin uusiutuviin lähteisiin, kuten puubiomassaan ja hukkalämpöihin 2010-luvulta alkaen. Muutos onkin ollut melkoinen, kaukolämmön valtakunnallinen hiilidioksidipäästö on pudonnut viimeisen 10-vuoden aikana lähes 50 %.

Uudessakaupungissa varsinainen energiamurros kaukolämmön tuotannossa tapahtui vuonna 2015, jolloin käynnistettiin puubiomassaa polttava lämpölaitos. Vuoden 2015 lämpölaitoksen lisäksi uusiutuvia lämmön lähteitä ovat teollisuuden hukkalämmöt, biokaasulla tuotettu lämpö ja savukaasuista talteen otettu lämpö. Vuonna 2022 uusiutuvien lähteiden osuus olikin jo yli 96 %. Vuodesta 2014 vuoteen 2022 Uudenkaupungin kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovatkin pudonneet 97%.

Mitä seuraavaksi:

Puubiomassan hinta on Venäjän puun tuonnin vuoksi noussut yli 60 % ja sillä on tietenkin vaikutus myös lämmön hintaan. VSV-Energia on aloittanut jo vuoden 2022 aikana selvittämään vaihtoehtoisia lämmön tuotantotapoja sekä Kalantiin, että Uuteenkaupunkiin, jotta kaukolämmön kilpailukyky säilyisi myös tulevina vuosina.

Työn alla on selvityksiä erilaisista hukkalämpöjen hyödyntämishankkeista useita, esimerkiksi jätevesilaitoksen puhdistetun veden lämmön hyödyntäminen. Lisäksi erilaisia yritysten hukkalämpöjen hyödyntämishankkeita on tutkittavana tällä hetkellä 3 kpl.

Viimeaikaisen sähkön hinnan ja tulevaisuudessa kasvavan hintavaihtelun hyödyntämistä sähkökattilalla ja siihen kytketyllä lämpöakulla tuntuisi olevan mahdollista tuottaa edullista kaukolämpöä.

Näistä ja muista selvityshankkeista voidaan odottaa päätöksiä jo tänä syksynä.

Mika Salo 
liiketoimintajohtaja
kaukolämpö

Ajankohtaista

VSV isännöi naisten ykköspesisottelua Pattijoen Urheilijoita vastaan lauantaina 18.5. Laserkeskus-areenalla klo 17.00. 

Saavutimme merkittäviä tuloksia turvallisuustyössä. Liukuvan 12 kuukauden tapaturmataajuus saavutti nollatason.

VSV-konserni toimii jälleen messujen pääyhteistyökumppanina.

Riitta Valavuon työpäivät eroavat toisistaan, harvoin tietää mitä päivä tuo mukanaan.

Laitilalainen Coreplast on yksi seudun merkittävistä toimijoista.