VSV-konserni

VSV-konserni sijoittui palkintosijoille valtakunnallisessa asiakastyytyväisyysmittauksessa

Vakka-Suomen Voima nousi kolmannelle sijalle sähkönsiirron kategoriassa ja VSV-Energia ensimmäiselle sijalle kokonaistyytyväisyydessä kaukolämmön kategoriassa Energiateollisuuden teettämässä asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan energiayhtiöiden asiakkaat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä saamiinsa energiapalveluihin. Sähköyhtiöiden toiminta ja palvelu arvioitiin hieman paremmaksi, kuin muiden vastaavanlaisten palveluntarjoajien.

Erityisen tyytyväisiä asiakkaat ovat muun muassa energiayhtiöiden asiakaspalvelijoiden ystävällisyyteen, sovittujen asioiden hoitamiseen ja palveluhalukkuuteen. Myös sähkön- ja lämmönjakelun häiriöttömyys sekä yhtiöiden luotettavuus saavat kiitosta. Kriittisimmät arvosanat asiakkaat antavat yhtiöiden joustavasta ja asiakaskeskeisestä imagosta sekä tiedottamisesta häiriö- ja muutostilanteissa.

- Asiakaslähtöisyyden ja palvelujen kehittäminen on tuottanut tulosta, mutta töitä palvelun parantamiseksi on jatkettava edelleen, toteaa Vakka-Suomen Voiman toimitusjohtaja Rami Tähtinen.

Kyselyssä asiakkaat luokiteltiin erilaisiin ryhmiin sen perusteella mitä he arvostavat energiayhtiössä eniten. Suurimmaksi ryhmäksi nousi hinta- ja laatutietoiset asiakkaat. Toisiksi suurimman ryhmän muodostavat ympäristötietoiset asiakkaat. Kolmas ryhmä muodostuu mainetta ja luotettavuutta edellyttävistä asiakkaista ja neljänteen ryhmään kuuluvat energian pientuottamisesta innostuneet asiakkaat. Vain pieni osa asiakkaista eivät koe mitään edellä mainituista tekijöistä tärkeäksi.

- Tämä osoittaa, että asiakkaan mahdollisuus kilpailuttaa, energiayhtiön luotettavuus ja ympäristövastuullisuus ovat niitä tekijöitä, joita asiakkaat arvostavat eniten. Ympäristötietoisuus on vahvaa erityisesti alle 35-vuotiailla, mutta se on tärkeä arvo yhä useammalle asiakkaalle iästä riippumatta, toteaa Energiateollisuus ry:n markkinayksikön johtaja Pekka Salomaa.

Vakka-Suomen Voiman tulokset paranivat jokaisella tutkimuksen osa-alueella, vaikka sähkönsiirron verkkoyhtiöillä tyytyväisyyden taso yleisesti oli lähes viimevuotisella tasolla.

- Kyselyn tulokset osoittavat, että asiakkaat arvostavat häiriöttömyyttä ja sähkönjakelun toimitusvarmuutta erittäin korkealle, ja sen eteen verkkoyhtiöt tekevät töitä, toteaa Energiateollisuus ry:n verkkoyksikön johtaja Kenneth Hänninen.

Lisätietoja antavat:
Rami Tähtinen, toimitusjohtaja Vakka-Suomen Voima, 050 5660042
Pekka Salomaa, johtaja, Energiateollisuus ry, 0500 324 486
Kenneth Hänninen, johtaja, Energiateollisuus ry, 050 320 2439

Ajankohtaista

VSV isännöi naisten ykköspesisottelua Pattijoen Urheilijoita vastaan lauantaina 18.5. Laserkeskus-areenalla klo 17.00. 

Saavutimme merkittäviä tuloksia turvallisuustyössä. Liukuvan 12 kuukauden tapaturmataajuus saavutti nollatason.

VSV-konserni toimii jälleen messujen pääyhteistyökumppanina.

Riitta Valavuon työpäivät eroavat toisistaan, harvoin tietää mitä päivä tuo mukanaan.

Laitilalainen Coreplast on yksi seudun merkittävistä toimijoista.