VSV-konserni

VSV-konserni on mukana energiavarastohankkeessa

VSV-konserni on mukana energiavarastohankkeessa Suomen Voima Oy:n kautta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Pohjois-Suomen alueelle 1-3 pienimuotoista pumppuvoimalaa edesauttamaan vihreää siirtymää ja tasaamaan energian saatavuutta.

Suomen Voima on voimantuotantoyhtiö, joka toimii Mankala-periaatteen mukaisesti. VSV on yksi 16 osakkaasta.

SUOMEN VOIMAN TIEDOTE:

Suomen Voima Oy on käynnistämässä energiavarastointihanke Nosteen. Tavoitteena on rakentaa Pohjois-Suomen alueelle 1-3 pienimuotoista pumppuvoimalaa edesauttamaan Suomen vihreää siirtymää ja tasaamaan energian saatavuutta. Hankkeen kokonaisinvestointi on arviolta jopa 300 miljoonaa euroa.

Tuuli- ja aurinkovoima ovat nopeimmin kasvavia energian tuotantomuotoja, mutta voimakkaan tuotantovaihtelunsa vuoksi niiden rinnalle tarvitaan säätötehoa. Sen avulla pystytään varmistamaan sähkön saatavuus kaikissa sääolosuhteissa. Muualla Euroopassa tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle on yhdeksi ratkaisuksi valikoituneet pumppuvoimalat.

Pumppuvoimalat ovat Suomessa toistaiseksi melko tuntematon energian tuotantomuoto, mutta tarve tämäntyyppiselle energiavarastoinnille on huomattava. Suomen Voiman energiavarastohanke Noste lisää kaivattua säätötehoa Suomessa arviolta 100-200 megawattia ja auttaa osaltaan etenemään Suomea tehokkaasti kohti vihreää siirtymää sekä kestävää energiainfrastruktuuria.

Yksittäisen voimalaitoksen investoinnin arvoksi on arvioitu 50-100 miljoonaa euroa ja koko hankkeen investoinnin arvoksi arviolta jopa 300 miljoonaa euroa.

Pohjoisella Suomella on ratkaiseva rooli koko maan vihreän siirtymän edistäjänä

Lappiin kohdistuvat investoinnit korostavat Suomen positiivista mainetta uuden teknologian edelläkävijänä. Suomen Voiman energiavarastohanke Noste mahdollistaa uusiutuvan energian tehokkaamman hyödyntämisen vähentäen samanaikaisesti ympäristövaikutuksia sekä tukee huoltovarmaa energian saatavuutta.

Suomen Voiman tavoitteena on toteuttaa hanke hyödyntäen parasta mahdollista tekniikkaa ja pumppuvoimaloiden koon suunnittelun keskiössä on ollut varmistaa sen mahdollisimman vähäiset vaikutukset pohjoiseen ympäristöön ja maisemaan sekä minimoida haitat asuin- ja vapaa-ajan ympäristöön.

Energiavarastohanke Nosteella on merkittävät paikalliset ja alueelliset taloudelliset vaikutukset: investointi tukee sekä työpaikkojen, verotulojen ja vuokratulojen myönteistä kehitystä sekä rakentamisen että käytön aikana.

Ensimmäisen voimalaitoksen on määrä käynnistää toimintansa kuluvan vuosikymmenen aikana.

Suomen Voima on käynnistänyt neuvottelut maanomistajien kanssa ja haluaa jatkaa avointa vuoropuhelua alueen asukkaiden, eri elinkeinonharjoittajien ja muiden paikallisten sidosryhmien kanssa varmistaakseen sujuvan yhteistyön hankkeen valmistelun osalta.

https://suomenvoima.fi/

Ajankohtaista

Lämmön tuotannossa käytettävien puupolttoaineiden hinta on noussut syksystä 2022 syksyyn 2023 noin 20 %

Voimahahmo-juttusarjassa tutustumme konsernimme arjen supersankareihin.

Uudessakaupungissa lyhyt sähkökatko Sannon alueella. Sähköaseman suojauksesta aiheutunut sähkönjakelukeskeytys koski noin 1100 asiakasta. S…

Etsitkö seuraavaa huippumahdollisuutta työurallesi? Meillä on ilo esitellä uusi, täysin päivitetty rekrysivustomme: rekry.vsv.fi   Helppo…