VSV-konserni

Vakka-Suomen Voiman verkkopalvelumaksut nousevat 1.1.2021 alkaen

Vakka-Suomen Voima Oy korottaa verkkopalvelumaksuja keskimäärin 5% 1.1.2021 alkaen.

Taustat

  • Sähköverkon kehittämisen jatkaminen ja ennen kaikkea toimitusvarmuuden parantaminen.
  • Haastavien sääolosuhteiden yleistyminen. Aila-, Elina- ja Liisa-myrskyt, sähkönsaannin turvaaminen haastavissa olosuhteissa.
  • Laskevat kokonaisvolyymit ja kasvavat kustannukset.
  • Tavoitteena pitää hinnat maan keskitasoa alempana.

Vaikutus verolliseen verkkopalvelulaskuun keskimäärin 5%

  • Lopullinen hinnanmuutos riippuu sulakekoosta ja energiankulutuksesta.
  • Hinnankorotus ei vaikuta sähkönmyyjältä ostettuun sähkön myynnin hintaan.
  • Viimeksi Vakka-Suomen Voiman hintoja on korotettu 1.9.2016.

Esimerkkejä korotuksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla

  • 1,10 €/kk kerrostaloasunto, jossa vuosikulutus on 2000 kWh
  • 2,10 €/kk rivi- tai omakotitalo, jossa vuosikulutus on 5000 kWh
  • 3,95 €/kk sähkölämmitteinen omakotitalo, jossa vuosikulutus on 18000 kWh

Verkkopalvelumaksuhinnasto alkaen 1.1.2021:
Verkkopalveluhinnasto 01012021.pdf

Usein kysytyt kysymykset verkkopalvelumaksuista:

Mikä on sähkönjakeluyhtiö ja miksi en voi kilpailuttaa sitä? 
- Suomen kattavat sähköverkot ovat jaettu alueittain sähkönjakeluyhtiöihin ja puhutaan sähköverkonhaltijasta, joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa hallinnassaan olevassa sähköverkossa.
Suomen kantaverkosta huolehtii Fingrid Oy. "Yhteensä Suomen viisitoista suurinta sähköverkkoyhtiötä kattoivat yli 70 prosenttia jakeluverkoista, sähkön käyttäjistä ja yhtiöiden liikevaihdosta. Kaikkein pienimmät sähköverkkoyhtiöt Suomessa toimivat yhden kunnan alueella ja palvelevat muutamaa tuhatta asiakasta. Suurin osa Suomen noin 80 jakeluverkkoyhtiöstä onkin kunnan tai kuntaenemmistöisen osakeyhtiön omistuksessa." (Lähde: Energiamarkkinavirasto, Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2014)

Miksi eri sähkönjakeluyhtiöillä on eri verkkopalvelumaksut?
- eri sähkönjakeluyhtiöiden sähköverkot ovat erilaisia, esimerkiksi tiiviisti asutussa kaupungissa kuluttajia eli sähkönkäyttäjiä on enemmän ja sähkölinjat ovat maakaapeloitu, verraten taas maaseutupainotteiseen sähkönjakeluyhtiöön, kuluttajat asuvat harvemmassa ja kaapelointiaste on pienempi, sekä suuri osa sähköverkosta on ilmajohtoverkkoa

Mihin Vakka-Suomen Voiman verkkopalveluhinnat perustuvat?
- verkkopalveluhintamme perustuvat sähköverkon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Teemme määrätietoista työtä sähköverkon kehittämiseksi ja ennen kaikkea verkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vakka-Suomen Voima toimittaa sähköä 25 500 asiakkaalle. Sähköverkkoa on maakaapeloituna tällä hetkellä noin 35 % ja pääasiallisesti maaseudulle ja rannikolle sijoittuvan jakeluverkon kokonaispituus on yhteensä 3900 kilometriä. Haastavat sääolosuhteet ovat myös yleistyneet Suomessa. Kuluvan vuoden Aila-, Elina- ja Liisa-myrskyt kaatoivat tuhansia puita aiheuttaen sähkökatkoja ja tärkein tehtävä on varmistaa asiakkaiden sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa nyt ja tulevaisuudessa.

Mistä verkkopalvelumaksu muodostuu?
Kuluttaja maksaa kolmesta osuudesta muodostuvan verkkopalvelumaksun
- perusmaksu, kiinteä osa, joka määrittyy asiakkaan sulakekoon mukaan
- kulutukseen perustuva osuus
- sähkövero (lasketaan kulutuksen mukaan)

Miksi maksan kiinteää perusmaksua ympäri vuoden, vaikka käytän sähköä vain kesäisin? 
- kiinteää osuutta eli perusmaksua maksetaan, jotta voimme ylläpitää sähköverkkoa ympärivuoden. Vaikka et käytä sähköä esimerkiksi kesämökissä, kuin tiettynä aikana, asiakkaalla on siihen kuitenkin mahdollisuus ympärivuoden. 

Mitä sähköjakeluyhtiö tekee keräämällään verkkopalvelumaksulla?
- ylläpitää sähköverkkoa
- huolehtii sähkönjakelusta
- korjaa sähköviat
- investoi ja kehittää sähköverkkoa

Jos kilpailutan sähkön myynnin, vaikuttaako se verkkopalvelumaksuihini? 
- ei vaikuta, sähkönjakeluyhtiön verkkopalvelumaksu on riippumaton sähkönmyynnin osuudesta. 

Miksi verkkopalvelumaksut ovat nousseet valtakunnallisesti vuosien saatossa? 
- toimitusvarmuusvaatimukset ovat kasvaneet varsinkin vuoden 2011 Tapani-myrskyn jälkeen. Toimitusvarmuuden parantaminen vaatii sähkönjakeluyhtiöltä investointeja sähköverkkoon, kuten ilmassa olevan avosähköjohtojen maakaapelointia sekä muita sähköverkon kehittämistoimenpiteitä. 
 

Ajankohtaista

VSV isännöi naisten ykköspesisottelua Pattijoen Urheilijoita vastaan lauantaina 18.5. Laserkeskus-areenalla klo 17.00. 

Saavutimme merkittäviä tuloksia turvallisuustyössä. Liukuvan 12 kuukauden tapaturmataajuus saavutti nollatason.

VSV-konserni toimii jälleen messujen pääyhteistyökumppanina.

Riitta Valavuon työpäivät eroavat toisistaan, harvoin tietää mitä päivä tuo mukanaan.

Laitilalainen Coreplast on yksi seudun merkittävistä toimijoista.