VSV-konserni

Vakka-Suomen Voima Oy:n varsinainen yhtiökokous

Vakka-Suomen Voima Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, joka pidetään keskiviikkona 29. päivänä toukokuuta 2024 kello 14.00 Vakka-Suomen Voima Oy:n kokoustiloissa, Vihtorinkatu 2, Laitila.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialista, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 20.5.2024 alkaen Johanna Mäkelältä puh. (02) 850 6214 tai sähköpostitse johanna.makela@vsv.fi.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.5.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajaa, joka osallistuu yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 24.5.2024 kirjallisesti osoitteella Vakka-Suomen Voima Oy, Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila, puhelimitse (02) 850 6214 tai sähköpostitse johanna.makela@vsv.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.5.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.5.2024 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

OSINGONMAKSU
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa A-osakkeille 4,50 € /osake ja B-osakkeille 5,00 €/osake, yhteensä 391 000,00 €. Tilikauden voitosta 871 457,23 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.5.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.6.2024.

Laitilassa 20. päivänä maaliskuuta 2024
Vakka-Suomen Voima Oy
Hallitus

Ajankohtaista

VSV isännöi naisten ykköspesisottelua Pattijoen Urheilijoita vastaan lauantaina 18.5. Laserkeskus-areenalla klo 17.00. 

Saavutimme merkittäviä tuloksia turvallisuustyössä. Liukuvan 12 kuukauden tapaturmataajuus saavutti nollatason.

VSV-konserni toimii jälleen messujen pääyhteistyökumppanina.

Riitta Valavuon työpäivät eroavat toisistaan, harvoin tietää mitä päivä tuo mukanaan.

Laitilalainen Coreplast on yksi seudun merkittävistä toimijoista.