VSV

VSV-konserni

Vakka-Suomalaiset organisaatiot lahjoittavat Turun yliopiston tekniikalle lämpötieteiden professuurin

Lahjoitusprofessuuri on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloittaa syksyllä uudet diplomi-insinöörikoulutukset. Lämpötieteiden professuurin lahjoittavat yhdessä Uudenkaupungin kauppakamariosasto, Lounaisrannikon Osuuspankin säätiö, Uudenkaupungin kaupunki, Vahterus, Laitilan kaupunki, Vakka-Suomen Voima/VSV-Konserni, Pilkington Automotive Finland, Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta, Yara Suomi, Vakka-Suomen Puhelin, Finn Lamex Safety Glass, Kustavin kunta, Plc Uutechnic Group ja Dewaco.

  • Uudenkaupungin kauppakamariosasto on yli 70 vuoden aikana kantanut vastuuta alueen yritysten elinvoimaisuuden tukemisesta. Koulutus ja koulutustarjonnan edistäminen on meille tärkeää. Olemme erittäin ylpeitä alueen elinkeinoelämän ja kuntien sitoutumisesta tähän projektiin. Yksin kukaan meistä ei olisi pystynyt tekemään näin mittavaa panosta, mutta yhteistyö on voimaa. Panostus Turun yliopiston DI-koulutukseen tukee voimakkaasti alueen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja osaamisen kasvattamista auttaen osaltaan kasvattamaan edelleen alueen elinvoimaisuutta, kertoo Marita Frimodig, Uudenkaupungin kauppakamariosaston puheenjohtaja.
  • Yksi tärkeimmistä teemoista sekä elinkeinoelämässä että ihmisten maailmankuvassa on ympäristömme turvaaminen tuleville sukupolville. Hiilineutraalisuus ja ilmaston lämpenemisen estäminen ovat tässä avainasemassa. Lämpötieteiden opetus tulee luomaan alueellemme hienoa uutta osaamista ja kehityspotentiaalia. Kiitän meidän kaikkien lahjottajien puolesta Turun yliopistoa, että saamme olla mukana tässä uudessa koulutusprojektissa seutumme, maakuntamme ja koko Suomen menestykseksi, kertoo Vahterus Oy:n toimitusjohtaja Mauri Kontu.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola toteaa, että yhteisesti kerätty lahjoitus on jälleen hieno osoitus alueellisesta yhteishengestä tekniikan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseksi.

  • Järjestyksessään jo yhdeksäs lahjoitusprofessuuri vahvistaa entisestään erinomaista talkoohenkeä, joka alueella vallitsee tekniikan koulutuskokonaisuuden ja uuden teknillisen tiedekunnan tukemiseksi. Olemme lahjoituksesta erittäin kiitollisia, Kola kertoo.
  • Turun yliopiston tekniikan laajennus on yliopistolta ja sen kumppaneilta erittäin merkittävä panostus lounaisen Suomen tekniikan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseksi. Sen vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen ja näkyvät alueen yritysten kilpailukyvyn lisäksi myös yliopiston houkuttelevuudessa. On todella hieno asia, että vakkasuomalaiset kunnat ja alueen elinkeinoelämä ovat mukana tässä yhteisessä asiassa, korostaa Turun yliopiston tekniikan laajennuksesta vastaava vararehtori Mika Hannula.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi heinäkuussa 2019 Turun yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut. Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2020, että Turun yliopistoon perustetaan teknillinen tiedekunta 1.1.2021 alkaen. Tähän mennessä yliopistolle on lahjoitettu yhdeksän professuuria tekniikan uusiin koulutuksiin.

Lahjoittamalla Turun yliopistolle olet mukana työssä, jota tutkijamme tekevät terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. www.utu.fi/lahjoita

Ajankohtaista

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustusta asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kauko…

Keskiviikkona 7. päivänä kesäkuuta 2023 kello 14.00 Vakka-Suomen Voima Oy:n kokoustiloissa.

Voimahahmo-juttusarjassa tutustumme konsernimme arjen supersankareihin.