VSV

VSV-konserni

Päiväni rakennuttamispäällikkönä

Mitä toimeenkuvaasi kuuluu?

Päätehtävänä on vastata verkon suunnittelusta, uudisrakentamisesta, verkon rakennuttamisesta sekä urakoiden hallinnasta.

Työn parhaat puolet?

Työn monipuolisuus ja sen tulokset näkyvät konkreettisesti häiriöiden vähentymisenä.

Aukustin toimipiste sijaitsee Laitilassa teknisessä keskuksessa muiden VSV:n sähköverkkoasiantuntijoiden kanssa.

07:30 Perustyöpäivä alkaa Laitilan Teknisen keskuksen toimistolla aamukahvilla, päivän polttavilla puheenaiheilla ja sähköpostin perkaamisella.

08:00 Seuraavaksi vuorossa on kuukausittainen yhteistyöpalaveri Uudenkaupungin alueen eri toimijoiden kesken. Palaverissa pyritään yhteensovittamaan aikataulut ja kaikkien erilaiset tarpeet, jotta samaan kaivantoon saadaan kerralla riittävä määrä kaapeleita ja putkia. Yhteistyöllä teleoperaattoreiden kuntien ja kaupunkien kanssa, parhaassa tapauksessa, koko alueen infra saadaan samalla kertaa kuntoon ja kustannussäästöt ovat huomattavia.

09:00 Yksi tämän vuoden suurimmista investointikohteista on Kaivola-Sahankylä maakaapelointiprojekti, jolla parannetaan Laitilan “Itäkulman” toimitusvarmuutta. Aamupäivän työmaakokouksessa käydään läpi työn tilanne, haasteet, asiakaspalautteet, turvallisuusasiat ja muut urakan toteutuksen kannalta oleelliset asiat.

Kokouksen yhteydessä jalkaudutaan työmaalle suorittamaan työmaa tarkastus, jonka yhteydessä täytetään “Safety Walk”-tarkastuslomake.

12:00 Lounastauon jälkeen on luvassa VSV investointiohjelman suunnittelua. Rakennuttamispäällikkö vastaa VSV:n vuosittaisen investointiohjelman laadinnasta ja niiden toteuttamisesta aina suunnittelusta vanhan verkon purkutöihin saakka. Suurin osa vuoden 2022 kohteista on jo saatu suunniteltua ja työn alla ovat jo vuodet 2023 ja 2024. Vuosittaiset investointikohteet valitaan verkon iän, kunnossapitotietojen, verkon häiriöiden ja niiden vaikutusten perusteella.

Tänäkin vuonna VSV kaapeloi sähköverkkoaan runsaasti maanalle.

14:00 Päivän aikana päästään jälleen maastoon, kun vuorossa on purkutöiden tarkastuskierros urakoitsijan työnjohtajan kanssa. Laitilan Kylänpään alueen sähköverkkoa maakaapeloitiin vuoden 2021 aikana ja käytöstä poistuneen verkon purkutyöt tehtiin talven aikana. Nyt urakoitsija on ilmoittanut, että purkutyöt ovat valmistuneet. Tarkastuksen yhteydessä katsotaan, että työ on tehty asianmukaisesti, purettava materiaali on kuljetettu pois alueelta ja lajiteltu verkkoyhtiön ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuskierroksen jälkeen purkutyö hyväksytään ja todetaan laskutuskelpoiseksi.

15:30 Päivän päätteeksi tarkastetaan vielä viikon aikana saapuneet ostolaskut.

Ajankohtaista

Kesän Sylvi-myrsky aiheutti eilen tiistaina 8.8.2023 pahimmillaan noin 3500 asiakkaalle sähkönjakelukeskeytyksen. Suurimmalle osalle asiakkai…

Keskeytyksiä voi seurata häiriökarttapalvelustamme: https://keskeytyskartta.vsv.fi Sähköverkon vikailmoitusnumeromme on 02-850 6070. Kii…

Voimahahmo-juttusarjassa tutustumme konsernimme arjen supersankareihin.

Mitä toimenkuvaasi kuuluu? Päätehtävänäni on varmistaa, että Vertek Oy:n Rauman yksikössä kaikki asiat etenevät suunnitellusti. Työni sisä…

VSV-Energia Oy:n toimittaman lämmön hinta on ollut erittäin edullista ja vakaata vuodesta 2016 saakka. Lisäksi VSV-Energia Oy on lämmön hanki…

Puhelinpalvelumme avoinna juhannustorstaina 22.6.23 klo 8-15.

Vakka-Suomen Voima on kehittämässä uutta sähköistä asiointipalvelua ja tässä yhteydessä Vikailmoitus-appi on päätetty lopettaa. Käyttäjiä sil…