VSV-konserni

Päiväni rakennuttamispäällikkönä

Mitä toimeenkuvaasi kuuluu?

Päätehtävänä on vastata verkon suunnittelusta, uudisrakentamisesta, verkon rakennuttamisesta sekä urakoiden hallinnasta.

Työn parhaat puolet?

Työn monipuolisuus ja sen tulokset näkyvät konkreettisesti häiriöiden vähentymisenä.

Aukustin toimipiste sijaitsee Laitilassa teknisessä keskuksessa muiden VSV:n sähköverkkoasiantuntijoiden kanssa.

07:30 Perustyöpäivä alkaa Laitilan Teknisen keskuksen toimistolla aamukahvilla, päivän polttavilla puheenaiheilla ja sähköpostin perkaamisella.

08:00 Seuraavaksi vuorossa on kuukausittainen yhteistyöpalaveri Uudenkaupungin alueen eri toimijoiden kesken. Palaverissa pyritään yhteensovittamaan aikataulut ja kaikkien erilaiset tarpeet, jotta samaan kaivantoon saadaan kerralla riittävä määrä kaapeleita ja putkia. Yhteistyöllä teleoperaattoreiden kuntien ja kaupunkien kanssa, parhaassa tapauksessa, koko alueen infra saadaan samalla kertaa kuntoon ja kustannussäästöt ovat huomattavia.

09:00 Yksi tämän vuoden suurimmista investointikohteista on Kaivola-Sahankylä maakaapelointiprojekti, jolla parannetaan Laitilan “Itäkulman” toimitusvarmuutta. Aamupäivän työmaakokouksessa käydään läpi työn tilanne, haasteet, asiakaspalautteet, turvallisuusasiat ja muut urakan toteutuksen kannalta oleelliset asiat.

Kokouksen yhteydessä jalkaudutaan työmaalle suorittamaan työmaa tarkastus, jonka yhteydessä täytetään “Safety Walk”-tarkastuslomake.

12:00 Lounastauon jälkeen on luvassa VSV investointiohjelman suunnittelua. Rakennuttamispäällikkö vastaa VSV:n vuosittaisen investointiohjelman laadinnasta ja niiden toteuttamisesta aina suunnittelusta vanhan verkon purkutöihin saakka. Suurin osa vuoden 2022 kohteista on jo saatu suunniteltua ja työn alla ovat jo vuodet 2023 ja 2024. Vuosittaiset investointikohteet valitaan verkon iän, kunnossapitotietojen, verkon häiriöiden ja niiden vaikutusten perusteella.

Tänäkin vuonna VSV kaapeloi sähköverkkoaan runsaasti maanalle.

14:00 Päivän aikana päästään jälleen maastoon, kun vuorossa on purkutöiden tarkastuskierros urakoitsijan työnjohtajan kanssa. Laitilan Kylänpään alueen sähköverkkoa maakaapeloitiin vuoden 2021 aikana ja käytöstä poistuneen verkon purkutyöt tehtiin talven aikana. Nyt urakoitsija on ilmoittanut, että purkutyöt ovat valmistuneet. Tarkastuksen yhteydessä katsotaan, että työ on tehty asianmukaisesti, purettava materiaali on kuljetettu pois alueelta ja lajiteltu verkkoyhtiön ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuskierroksen jälkeen purkutyö hyväksytään ja todetaan laskutuskelpoiseksi.

15:30 Päivän päätteeksi tarkastetaan vielä viikon aikana saapuneet ostolaskut.

Ajankohtaista

Vakka-Suomen Voima tarjoaa lokakuun alusta lähtien uuden vaihtoehdon sähkönkulutuksen ohjaukseen (kuormanohjauspalvelu), josta on hyötyä eten…

Koostimme vinkkejä ja muistilistaa myrskyyn varautumisesta: Palvelemme vikapalvelunumerossa 020 6066 133 ympäri vuorokauden Normaalitil…

Omavoiman elokuun sähkölaskuille on valitettavasti päässyt mukaan pieni virhe. Virheellisten laskujen määrä on noin 6000 ja virheellisissä la…