VSV-konserni

Kärkiluokan työturvallisuutta

Turvallisuusjohtamisessamme on tehty pitkäjänteisesti paljon hyviä asioita. Reagoimme havaintoihin ja poikkeamiin nopeasti oikeanlaisin toimenpitein. Korostamme myös yksilön vastuuta turvallisuudesta ja yritämme vaikuttaa asenteisiin ja motivaatioon. Pyrimme siihen, että turvallisuus tulee osaksi jokapäiväistä arkea. Lisäksi huomioimme yksiköitä tapaturmattomista ajanjaksoista tietyin väliajoin, henkilöstöjohtaja Kirsi Viskari kertoo.

Vakka-Suomen Voima Oy saavutti Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittain myöntämien tasoluokitusten ykköstason Taso I - Maailman kärjessä . Luokituksen saaneista 87 yritykses - tä kärkeen ylsi 35 suomalaista toimijaa . VSV oli yksi 33 työpaikasta, joka saavutti vuonna 2020 nollan tapaturman tavoitteen .

  • Yhtenä tärkeänä osa-alueena on henkilöstön mukaan ottaminen. Ei riitä, että johto puhuu työturvallisuudesta, vaan koko henkilöstön on oltava osa kehitystyötä. Pyrimme kehittämään työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteella. Yksiköidemme parhaat sekä erilaiset toimintatavat jaetaan toisillemme eri foorumien kautta.

Korona-ajan mukanaan tuomiin erikoistoimenpiteisiin on suhtauduttu ja sitouduttu hyvin läpi koko organisaation. Sitoutuneen henkilöstön ja ennakoivan lähestymistapamme ansiosta pystyimme palvelemaan asiakkaitamme poikkeustilanteesta huolimatta ja jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti. 

  • Noin kahden viikon välein kokoontuva koronaryhmämme on seurannut tarkasti valtakunnallisia suosituksia, ja olemme ottaneet käyttöön niiden mukaisia sääntöjä ja suosituksia, kuten työmatkustamisen kieltäminen, fyysisten kokousten ja vierailujen rajoittaminen sekä muita suojaustoimenpiteitä, Viskari taustoittaa.

HUOLTOJOUKOT ASENTAJIEN APUNA

Vuoden 2020 poikkeuksellinen myrskypäivien määrä nosti myös huoltojoukkojen tarpeellisuutta, jolla voitiin varmistaa myrs - kyn keskellä työskentelevien jaksaminen rajuissakin olosuhteissa . Huoltojoukot vastaavat muonituksesta ja viestinnästä, muu organisaatio hoitaa suurhäiriötilanteiden töiden organisoinnin ja varmistaa töiden turvallisuuden.

  • Jalkauduimme maastoon jakamaan asentajille ruokaa, juomaa ja muuta tarviketta. Näin varmistetaan, että asentajat saavat keskittyä omaan työhönsä myös silloin, kun kiire on kaikkein kovin . On ollut mahtavaa huomata, miten omistautuneita kaikki myrskyn keskellä työskentelevät ammattilaiset ovat olleet. Kaikki puhaltavat yhteen hiileen palauttaakseen sähkönjakelun mahdollisimman nopeasti takaisin normaaliin. Vuonna 2020 näitä suurempia häiriötilanteita oli kaksi. 

Ajankohtaista

Muistathan, että voit hoitaa energia-asioita ympärivuorokauden sähköisessä asiointipalvelussamme. 

VSV isännöi naisten ykköspesisottelua Pattijoen Urheilijoita vastaan lauantaina 18.5. Laserkeskus-areenalla klo 17.00. 

Riitta Valavuon työpäivät eroavat toisistaan, harvoin tietää mitä päivä tuo mukanaan.

Palvelussa voit seurata sähkönkulutusta, selata laskuja, ottaa kätevästi yhteyttä asiakaspalveluun.